Stranica:  1  2  ()
Kolegiji 
Analiza i razvoj programaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Baze znanja i Semantički Web
Didaktika II - poučavanje i nastavaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Didaktika I - kurikulumski pristupOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Informacija
Diskretne strukture s teorijom grafovaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Informacija
Ekonomika i menadžment javnog sektoraOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Elektroničko i mobilno poslovanjeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Informacija
ERP sustaviOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Informacija
Inteligentni sustaviOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Interdisciplinarni pristup vizualnoj i medijskoj kulturiOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Korporacijsko upravljanjeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Informacija
Kvaliteta i mjerenja u informaticiOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Kvaliteta i mjerenja u informatici - Ljetni semestarOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Logičko programiranjeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Metode pretraživanja i klasifikacija informacijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Metodika 1Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Metodika 2Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Mjerenje organizacijskih performansiOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Modeliranje i simulacijeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Napredne Web tehnologije i servisiOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Nenasilno rješavanje sukobaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Opća pedagogijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Informacija
Operacijska istraživanja 2Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Operacijski sustavi 2Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Organizacija javne upraveOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Osnove opće i razvojne psihologijeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Praksa u posebnim uvjetimaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Primjenjene metode istraživanja u društvenim znanostimaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Informacija
Psihologija razrednog odjeljenjaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Psihologija učenja i poučavanjaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)